• TERMÍN KONÁNÍ
 •    10. října 2019 od 9 do 17 hod.
 • Brno, sídlo Veřejné ochránkyně práv, Údolní 39

O konferenci

Třetí ročník konference byl zaměřen na sucho a klimatickou změnu, neboť v současnosti není naléhavější výzvy, na kterou by se měly…

více

Podrobné informace

Konference se uskutečnila ve čtvrtek 10. 10. 2019 v sídle Veřejné ochránkyně práv, Brno, Údolní 39.

více

Kontakty

Konferenci pořádají Ministerstvo životního prostředí ČR a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno ve spolupráci se Sítí ekologických…

více

Fotogalerie

Fotogalerie konference

PROGRAM

 • 8:30

  Prezence a drobná snídaně, první možnost navštívit stánky center environmentálního vzdělávání
  více

 • 9:00

  ZAHÁJENÍ KONFERENCE
  více

 • 9:20

  KLIMATICKÁ SPRAVEDLNOST

  více

 • 9:35

  JAK  SOUVISÍ ZMĚNA KLIMATU A SUCHO? PERSPEKTIVA ČESKÁ A GLOBÁLNÍ.

  více

 • 10:15

  Vítání knihy Ladislava Mika a kol.: Život v půdě

 • 10:25

  coffee break a prezentace nabídky center environmentálního vzdělávání
  více

 • 11:00

  EXTRÉMY POČASÍ A JEJICH DOPADY NA ÚZEMÍ ČR

  více
 • 11:25

  O VODĚ A SUCHU V POTOCÍCH A ŘEKÁCH

  více
 • 11:45

  EKOPUBLIKA 2018 – předání ceny za environmentální publicistiku
  více

 • 12:00

  oběd, příjemná kuloárová jednání a prezentace nabídky center environmentálního vzdělávání
  více

 • 13:00

  PŘÍBĚHY SUCHA: ZÁKLADNÍ VÝZKUM NA PODPORU EVVO

  více
 • 13:07

  CO2 LIGA

  více
 • 13:15

  ŽÁBA ZA NIC NEMŮŽE: POTENCIÁL METODY „DOBRÉ OTÁZKY“

  více
 • 13:22

  INTERSUCHO – MONITORING A DOPADY SUCHA V ČR

  více
 • 13:30

  ČLOVĚK A PŮDA V MODERNÍ DOBĚ

  více
 • 13:37

  UČÍME SE REAGOVAT NA ZMĚNU KLIMATU

  více
 • 13:45

  ZASTAVIT SUCHO KOMPOSTOVÁNÍM

  více
 • 13:52

  STAVITELÉ MĚSTA

  více
 • 14:20

  O VODĚ, PŮDĚ A ROSTLINĚ

  více

 • 14:50

  coffee break

 • 15:10

  O POLÍCH A SUCHU V KRAJINĚ A NA PASTVINÁCH

  více
 • 15:40

  ZELENÉ STŘECHY A HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

  více

 • 16:00

  Co je třeba dodat – prostor pro diskuzi

 • 16:15

  BONUSY

  více

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

BEDŘICH MOLDAN

Profesor Univerzity Karlovy

MARTIN ANDER

vedoucí programu Adapterra Nadace Partnerství

LENKA BARTOŠOVÁ

vědecká pracovnice AV ČR, v.v.i.

KATEŘINA BOROVINOVÁ

Středisko ekologické výchovy SEVER

MARTIN HAIS

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

TOMÁŠ HODEK

Předseda spolku Ekodomov

KATEŘINA JANČAŘÍKOVÁ

Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy PedF UK

PETR KUCKA

Ekologický institut Veronica

PETR PAŘIL

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně

MIROSLAV PEŠEK

Gymnázium Jana Keplera v Praze

DALIA PETEROVÁ

ekocentrum Koniklec

DANIEL PITEK

Sedlák pod Milešovkou

JAROSLAV ROŽNOVSKÝ

Český hydrometeorologický ústav

ANNA ŠABATOVÁ

veřejná ochránkyně práv

HANA ŠANTRŮČKOVÁ

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

MIROSLAV TRNKA

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

MARKÉTA ZANDLOVÁ

Katedra Antropologických studií, FHS UK